Künye

Site Sahibi Osman Yılmaz Adına;
 
Genel Yayın Yönetmeni
Muhammet Albayrak
 
Yazı İşleri Müdürü
Seçkin Memişoğlu

Reklam Müdürü
Derya Demir

 Reklam Departmanı
Kevser Aktaş
 

Spor Servis Sorumlusu
Hakan Albayrak

Editörler
Ali Maşalacı
Nur Tüfek
Kerem Ali Marap
Hüsnü Yunus Metin
husnuyunusmetin@hotmail.com
Turgay Ayhan
turgayayhan@hotmail.com
 Hasan Fehmi Demir
Metin Balci 

Okur Temsilisi
Ömer Kaya

 Gece Editörü
Şenay Doğan Metin
 
Hukuk Müşavirleri
Av. Remzi Kutanoğlu
Av. Ayşegül Akyıldız Özyanık
Av. Yunus Emre Öztürk
Av. Erdem Yeniay
Av. Mustafa Kemal Özdemir
Av. Burak Özallı
 
Yazılım
Gazisoft Yazılım ve İnternet Hizmetleri